Написати розкладання вектора по векторам

Знайти похідні функцій

Знайти точки розриву функції

Визначити косинус кута між прямими

Скласти параметричне рівняння прямої, яка проходить через точку та паралельна прямій

Знайти границі функцій

Скласти рівняння площини, яка проходить через точку та відсікає відрізки на осях

Скласти рівняння площини, яка проходить через пряму

Скласти рівняння площини, яка проходить через точки

Знайти найбільше та найменше значення функції

Дослідити систему лінійних рівнянь (розв’язати для кожного значення a)

У трикутнику ABC відомі сторони

Скласти рівняння директриси та знайти фокус параболи

Скласти канонічне рівняння гіперболи, якщо відстань між її фокусами дорівнює

Написати канонічне рівняння гіперболи яка проходить через точку

Рівняння Бхаскари